top of page

Retur & Servicelogistik

Multi Logistik sammanlänkar och hanterar alla händelser i hela servicelogistikflödet. Systemet har utvecklats i nära samarbete med partners och leverantörer och kan användas av alla inblandade parter i flödet. Med Multi Logistik lösning styrs och kontrolleras distributions-, retur- och reparationsflöden samtidigt som alla inblandade parter har insyn i flödena från kundservice ( contact centret ) till lagerpartnern, distributören, återförsäljaren till reparationsverkstaden. Systemet sammanlänkar även till transportbolagens affärssystem och hanterar automatiskt upphämtningar och returer samt utskrifter av fraktdokumentation på plats hos butik, repaircenter eller logistikcentret. Du får alla fördelar när vi hanterar och styr flödet vilken är den viktigaste länken för att nå en hög servicegrad till slutkund.

Klicka på bilderna nedan för exempel på jobb vi gjort

bottom of page